ثروتمند بودن یا خوشبخت بودن؟

‍ ❓ثروتمند بودن یا خوشبخت بودن؟!

📝 اغلب از مردم میشنوم که «من ترجیح می دهم خوشبخت باشم تا ثروتمند.»
این اظهارنظر همیشه برای من خیلی عجیب بوده است، چون من هر دو وضعیت، یعنی ثروت و فقر را تجربه کرده ام و در هر دوی این وضعیت های مالی، احساس خوشبختی یا بدبختی داشته ام.
تعجب می کنم چرا مردم فکر می کنند باید بین خوشبختی و ثروت یکی را انتخاب کنند!!!

📝 وقتی روی این موضوع تعمق می کنم، به نظرم میرسد، گفته حقیقی مردم این است:
«من ترجیح می دهم ایمن و آسوده باشم تا ثروتمند.»
به همین دلیل اگر آنها احساس ناامنی یا عدم آسودگی کنند، همزمان حس خوشبختی شان خدشه دار می شود.

📝 در مورد خودم، باید بگویم من میخواستم به خاطر ثروتمند شدن، احساس عدم امنیت یا عدم آسودگی را تحمل کنم.
من ثروتمند و فقیر و همچنین خوشبخت و بدبخت بوده ام، اما به شما اطمینان می دهم که وقتی فقیر و بدبخت بودم، احساس بدبختی بیشتری داشتم تا وقتی که ثروتمند و بدبخت بودم.

📝 همچنین، هرگز معنای این جمله را درک نکردم که میگوید:
«پول شما را خوشبخت نمی کند.»
اگر چه این گفته اندکی با حقیقت توأم است، اما همیشه توجه کرده ام که وقتی پول دارم، احساس خیلی خوبی هم دارم. روزی، یک اسکناس ۱۰ دلاری در جیب شلوارم پیدا کردم؛ گرچه فقط ۱۰ دلار بود، اما از پیدا کردن آن خوشحال بودم!

📝 دریافت پول همیشه احساس بهتری برایم داشته است تا دریافت صورت حساب برای پولی که بدهکار هستم. حداقل این تجربه من از پول است

👤 #رابرت_کیوساکی(نويسنده كتاب پدر پولدار پدر فقير )

 

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت