تمرین چندبارخوانی

✔تمرین چندبار خوانی یک کتاب این تمرین را دریکی از کارگاههای آموزشی آموختم،کم کم تلاش کردم بیشتر آن را بررسی کردم تمرین چندبارخوانی یک کتاب براستی چرا چند بارخوانی؟ به قول عزیزی چرا یک فیلم را بارها وبارها تماشا میکنیم ولی گاهی اوقات یک کتاب را به سختی یکبار می‌خوانیم؟آیا مشکل ازنگارش است یا تنبلی […]

خلاصه کتاب ۱۲ ستون موفقیت

با سلام . خلاصه ای از فصل اول کتاب از اینجا آغاز میشه که فردی به اسم مایکل جهت ی قرار کاری از شهر خارج میشه وماشینش درکنار جاده از کار میفته. اوپیاده به راه افتاد تا از کسی کمک بگیرد چندقدم جلوتر در پشت پیچ جاده عمارت مجللی به نام 12ستون نظرمایکل رابه خود […]

خلاصه کتاب قله ها و دره ها

با سلام .خلاصه ای از فصل اول: (احساس دلتنگی و کسالت در یک دره .) داستان از این جا شروع میشه که مرد جوانی در دره ای زندگی می کرد و با آنکه دوران کودکی و نوجوانی خود را هم در آن دره سپری کرده بود حال در آنجا احساس دلتنگی و یکنواختی و کسالت […]

خلاصه کتاب دولت و فرزانگی

به توکل نام اعظمت «حکایت دولت فرزانگی» روزگاری جوانی بود،هوشمندکه می خواست دولتمند شود.اما پربود از ناامیدی وموانع انکار ناپذیر.هنوز به بخت خود اعتقاد نداشت. به عنوان دستیار مدیر حسابداری در یک شرکت تبلیغاتی مشغول به کار بود. درامدش کافی نبود.مدتی بود از کار خود رضایتی نداشت.به این فکر میکرد که یک کار جدید شروع […]