رفع ترس از تاریکی درکودکان

رفع ترس از تاریکی درکودکان برای پیشگیری از ترس کودک از تاریکی چه کارهایی می توانیم انجام دهیم چه توصیه هایی می توانیم در پیش بگیریم ترس و وحشت و هراس اطفال از فضاهای تاریک چگونه قابل درمان است پیشنهادات روانشناسان کودک در این باره چیست ؟بررسی علت ترس و صحبت با کودک در این […]

برای داشتن فرزند شاد …

به او بگویید که چقدر دوستش دارید نگران نباشید او هرگز لوس نخواهد شد ولی اگر عشق را در شما نیابد قطعا عقده ای و بیمار خواهد شد. هر زمانی که تصورش را ندارد به او بگویید که عاشقش هستید اخرین جمله قبل خواب و اولین جمله پس از بیداری … لمسش کنید در اغوشش […]