چگونه مینویسم ۲

تمرینی که امروز درباره‌اش میگوییم درباره خاطره بازی هست
خاطره گویی و یادآوری خاطره هاست
خوووب فکر کنید
چه خاطراتی را دوست دارید
از چه خاطراتی مکدر میشوید
با چه خاطره‌هایی لبخند میزنید یا اشک میریزید

اگر یادآوری برایتان سخت است
بنشینین پای صحبت های بزرگان دوستان و…
خوب بشنویم
خاطرات آنها را ثبت کنیم

اگر این نیز ملال‌آور است

میتوانیم به راحتی آلبوم کودکیمان را ورق بزنیم
این بهترین روش یادآوری خاطرات است

بنویسید
هرآنچه که در ذهنتان رد میشد
اصلا جامعیت نوشته‌هایتان اهمیت ندارد این که تلاش میکنید بنویسید عاللللیییست
آفرین بر شما

نظرتان را برایم بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید