چگونه مینویسم۳

چگونه مینویسم؟
این تمرین را خیلی دوست دارم، امیدوارم شماهم لذت ببرید
نقاشی_متن
همه ما از کودکی تجربه نقاشی کشیدن را داریم
بعضی ها حرفه‌ای و بعضی دیگر در حد معمولی، بعضی دیگر هم به خط‌خطی کردن اکتفا میکنیم یا خط‌خطی روی دیوار و میز و تکه‌های کاغذ…

اگر حوصله دارید نقاشی کنین و بعد شروع به نوشتن کنین
اگر دسترسی به نقاشی نقاشان مشهور را دارید، ۵ دقیقه به نقاشی خیره شوید
با دقت به تمام جزییات بنگرید
رنگها، صحنه‌ها، شخصیت ها و…

(یکی از راحت‌ترین راه جست‌وجو از گوگل هست)
اولین بار که این تمرین را انجام دادم توانستم داستان کوتاهی را بنویسم
شما چه کردین؟

دیدگاهتان را بنویسید