چگونه مینویسم ۴

تمرینی که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد
بصورت ناخودآگاه بارها با آن مواجه شده‌ایم
موسیقی گوش کردن
هر موسیقی، بستگی به حال و احوال خودتان دارد
پس از گوش کردن به موسیقی
سریعا خودکار و کاغذ را بردارید و بنویسید
اگر مثل من گوشی به دست هستید در قسمت نوت یا یادداشت گوشیتان شروع به نوشتن کنید
چه بنویسیم؟
هرچه در ذهنتان میگذرد
بر نگردید
فقط بنویسید
اراجیف است؟ چه اشکالی دارد؟
بدون خط خوردگی و ویرایش یا برگشت ب ابتدا فقط بنویسید و ذهنتان را خالی از هرکلمه‌ای کنید
به مرور خواهید یافت معجزه نوشتن را
تنوع در تمارین را….

از همین حالا شروع کن
از تمرین موسیقی متن، شما چه تجربه‌ای دارید ؟

دیدگاهتان را بنویسید