چگونه مینویسم۵ ؟(تعلیق)

سلام دوستای فعال و مهربونم
امروز میخوام کمی از تعلیق و هیجان تو داستان بگم و بریم برا تمرین

در واقع تعلیق عنصری است که با شک و تردید هم معناست و این شک و تردید خواننده را وا می‌دارد تا داستان را دنبال کند و به او امکان حدس زدن‌هایی را در ارتباط با ادامه‌ی داستان و فرجام ماجرای داستانی می‌دهد.( از معلق بودن میاد)

فورستر در کتاب جنبه‌های رمان می‌نویسد:

«داستانی که واقعا داستان باشد باید واجد یک ویژگی باشد شنونده را بر آن دارد که بخواهد بداند بعد چه پیش خواهد آمد و بر عکس ناقص است اگر کاری کند که خواننده نخواهد بداند بعد چه خواهد شد

دو نوع تعلیق داریم ذاتی و مصنوعی

نظر می‌رسد که وجود تعلیق در داستان با طرح داستان ارتباط تنگاتنگی دارد.به همین جهت وقتی از تعلیق ذاتی صحبت می‌کنی

خواننده وقتی در پایان متن به سئوالاتش پاسخ داده شد بر گردد و دوباره به متن رجوع کند و متوجه شود که کجا‌ها باید شک می‌کرده و دقتش را بیشتر می‌کرده

در تعلیق مصنوعی خواننده مقابل در بسته‌ای است که به نیت این‌که بسته بماند گذاشته شده‌است و خبری هم از کلیدِ در، در جایی دیگر از متن نیست.خواننده پس از خواندن متنی که با تعلیقی مصنوعی او را تا پایان کشانده‌است،احساس می‌کند نویسنده پنهان‌کاری کرده و او را فریب داده‌است.

چطور تو داستانمون از تعلیق استفاده کنیم؟

از جملات کوتاه استفاده کنید(حوصله خواننده سر نبریم)
از پایان آغاز کنید(خواننده را درگیر این مسئله کنیم که چرا و چگونه این اتفاق افتاد.)
خواننده را از خود باهوش تر بدانیم
تعلیق را کش ندیم
سرنخ ها سرموقع ب خواننده بدیم
شخصیت داستانی را در موقعیت انتخاب کردن قرار بدهید

نکته
گره افکنی در داستان تعلیق و ایجاد میکنه و این باعث جذابیت داستان میشه

تمرین امروزمون روخوانی داستان ها و پیدا کردن تعلیق و گره‌افکنی در داستان😊

دیدگاهتان را بنویسید