چگونه مینویسم؟۶ (ادامه نویسی)

سلام ب دوستان نازنینم
امروز اومدم با یک تمرین خوب

همانطور که میدانید ،انسانها شگفت‌تنگیز و منحصر به فرد هستند
رفتارهای متفاوت و چهره‌های مختلف و همچنین قلم متفاوت

شاید دو نفر را پیداکنید که مشابه هم و سبک هم مینویسند ولی هرگز یک شکل نخواهند نوشت

دقیقا همانند اثر انگشت های دو فرد دوقلو

تصور کنین من به شما میگویم امروز در بازار جارویی را دیدم بسیار زیبا بود و حتما آن را خواهم خرید

خوب بگویید ببینم
من از چه حارویی صحبت کردم؟
جارو دستی
جارو برقی
جارو نپتون
جاروی حیاط
یا جاروی …..

جالب شد نه؟
همانطور که متوجه شدید
یک واژه میتواند در ذهن افراد متفاوت باشد

پس میتوان با یک ایده یا یک واژه داستانهای متفاوت هم نوشت

تمرین امروزمان این است
چند جمله از چند کتاب متفاوت مینویسم
و شما میتوانید، ان را با توجه به ذهن فعال خودتان ادامه دهید

_یادت هست وقتی به قله رسیدی اولین چیزی ک گفتی چه بود؟……..
_شب در چشمان من است به سیاهی چشمهایم نگاه کن…..
_ هوا آنچیزیست که دور سرت میچرخد……
_سید چوبش را به طرف پرده دراز کرد و گفت…..
_این قفل پشت کمرت چیست….
_برای بهبود شیوه نگارش باید…..

دوستتون دارم

دیدگاهتان را بنویسید