مشکل کجاست

سلام به دوستان عزیزم.
همه ما هرروزه کلی ایده کلی کار داریم /ام اخر شب که میشه میبینیم که 70 درصد اونها رو انجام ندادیم یا نیمه رها کردیم
اینجاست که باید بشینیم و خووووب با خودمون کلنجار بریم
مشکل من کجاست
چرا نتونستم موفق بشم
مثالی میزنم از خودم: من همیشه دوست داشتم اثری از خودم خلق و به جا بگذارم
تقریبا همه راهها را نیز امتحان کردم
اول هرکاری که بنظرم درست بود را امتحان کردم
درس خواندن دانشگاه رفتن ورزش کردن کلاسهای کمکی زبان دوم اموختن
اما اینها ان چیزی نبود که میخواستم
شروع کردم به ریشه یابی مشکل من کجا بود
من چه چیزهایی را دوست داشتم
از چه چیزهایی لذت میبردم
ایا به انها نزدیک میشدم
یا هرروز دور و دور تر میشدم

مشکل اصلی من برای نرسیدن هایم نداشتن یک برنامه ریزی درست بود
البته برنامه ریزی که به ان نیز چایبند باشم هم بسیار مهم است

در همین سایت درباره برنامه ریزی زیاد صحبت کردم
اما بهترین برنامه ریزی که برای خودم نتیجه داده است را برایتان میگویم
1. ده تا ده دقیقه : 10 تا 10 دقیقه خودم را مجاب به تولید محتوت کردم
2. پنج تا 5 دقیقه : خودم را مجاب به نوشتن کرده ام
3. یک پومودورو : یعنی چه: یعنی هر 25 دقیقه خواندت 5 دقیقه استراحت و باز 25 دقیقه خواندن و باز5 دقیقه استراحت
اوایل 2 پومودورو میتوانستم بخوانم کم کم انها را افزایش دادم
4. انجام کارهای مهم در 90 دقیقه
توجه کنین
تمام اینها هر زمانی که هست باید کامل و بدون وقفه باشد یعنی گوشی ها به کنار حرف زدن کنار
کل هواسمان باید به کارمان باشد
این میشود کار مفید
و قطعا شما را بهه هدفتان نزدیک تر خواهد کرد
ممنون که همراه من هستین
بانو انگزبانی
( طیبه انگزبانی)

دیدگاهتان را بنویسید