بگذار واژه ها داستان بنویسن

سلام قشنگت قبلا درباره چند بار خوانی داستان و کتاب و… مفصل باهم صحبت کردیم
گمان می‌کنم درباره وازه برداری هم حرف زده باشیم
به صورت اجمالی یک توضیح کوتاه میدم
کتاب بخون و واژگانی ک دوست داری یا برات ناآشنا هستن یا سخت هستند و گوشیه ای یادداشت کن

خوب
نوشتم
حالا چند تا رو تصادفی انتخاب کن

خوب
انتخاب کردم

حالا مثلا 20 تا وازه جدید یا دور از ذهن داریم تلاش کن با اینها نوشته ای منسجم و معنادار بنویسی ترجیحا داستان

بگذار واژه ها داستان بنویسند…
تجربه و نظرت و با من درمیون بگذار

دیدگاهتان را بنویسید