چقدر حرفها میتونه ادمها را ذره ذره از بین ببرد

سلام
چند وقت پیش از یک بنده خریدی کردم پولش و کامل تسویه کردم
چند روز به انتظار گذشت
جنسم و نفرستاد
درخواست کردم که پولم و پس بفرست
گفت ندارم فعلا
هرروز گذشت
با اه و حسرت که یا سادگی کردم یا حماقت
ایا این اسمش اعتماد نبود ؟
خوب چرا اعتماد به کسی که نمیشناسیش؟
چس میشه حماقت
پس باید خودم را تنبیه میکردم
کمی اه و ناله کردم و کمی هم نفرین و لعنت که به خدا سپردم و….
ایا خدا از احمق ها حمایت میکنئ
خدا انسان را ازاد و با عقل و درایت افریده
خوب عابت هرکاری به عهده خودمان هست
مگر خدا نگفته عاقبت هر چیزی با من است ؟ چ
پس هنوز امیدی هست که خدا حقم و بده
دوباره پیام دادم .گفت به جای پول جنس جنس فرستادم اما هیچ پیامی از هیچ جایی نیامد
وبرای خونک کردن دلم گفتم صدقه سر بچه هام کاش 2 ماه پیش میگفتی نمیدم منم تکلیفم معلوم میشد
اون بنده خدا هم با بی ادبی جوابم و داد و گفت گدا خودتی
همین ……
چه راحت حق ادم را میخورند
و چه راحت ما هرروز گول میخوریم
و چه راحت تر اعتماد بین ادمها را از بین میبریم و دل ها را سیاه میکنیم…..

طیبه انگزبانی( بانو انگزبانی) 25 فروردین1400

دیدگاهتان را بنویسید