قدرت خواب بیشتر است یا من

سلام دوستان عزیزم
امروز میخوام درباره ی خواب باهم صحبت کنیم
اینکه خواب چیه به چه خوابی رویا میگن یا کابوس یا خواب صادقه چیست و… زیاد شنیده ایم و خوانده ایم
اما چیزی که برای من جالب بوده جنگ میان من و خوابهایم بوده است
هرروز که به شب می‌رسید و میخوابیدم یا سخت به خواب میرفتم یا بد بخواب میرفتم
یعنی چ
یعنی یا بد خواب میشدم یا خوابهای آشفته میدیدم
اینکه میزان و چگونگی خواب ما رابطه مستقیم داره به کیفیت روزمرگی ما چیزیست غیر قابل انکار
خوب مشکلات تنفسی و عدم آرامش و استرس… اگه بگذاریم کنارکاری که میتونیم انجام بدیم که خواب بهتری داشته باشیم چیه؟

یک تمرین رایگان

هرروز صبح که از خواب بیدار میشیم هرآنچه ک در شب گذشته گذشته رو می‌نویسیم همه رو روی کاغذ میریزیم

تخلیه ذهنی

این بهترین راه حل ممکن هست که برای خود من تا الان جواب داده
یک نوشتار درمانی عالی

شبها هم قبل خواب هرآنچه ک گذشته کل روز
چه بد
چه خوب
همه رو می‌نویسیم و با ذهن خالی و سبک میخوابیم

فواید!
آرامش
درد دل کردن با خودمون و با دفترمون حالمون بهتر میکنه
مغزم ن و آرامش میده
امتحان کن…
#بانو_انگزبانی
فروردین 1400

دیدگاهتان را بنویسید