راز نویسنده شدن

سلام داشتم مطلبی و میخوندم
درباره نویسنده های موفق و ناموفق

به این نکته رسیدم ک اگ میخای نویسنده بشی حتماااا باید هرروز بنویسی و نوشتن اولویت باشه
مورد بعدی اصل نویسندگی و رعایت کنی
اصل نویسندگی چیه؟
ساده نوشتن
ببین اینکه بخای نوشته ات پرمغز باشه عالیه اما ساده و صادق بیان کن همه بتونن متوجه بشن
خیلی خوبه واژگان جدید استفاده کنی اما جوری باشه ک هر خواننده ای متوجه بشه و ارتباط بگیره

رمزشو یادت باشه هرروز بنویسی

دیدگاهتان را بنویسید