چگونه به افکار منفی غلبه کنم

سلام
چند وقتی میشه خودم شکنجه میکنم آزار میدم نه جسمی نه
آزار روحی
از خودم ناراضیم
چرا کارهام دقیق انجام نمیشه
خوب بعد فکر زیاد عدم برنامه ریزی درست
یا عمل نگردن ب برنامه هت
و کمالگرایی و بزاریم کنار
این مهمان ناخوانده کرونا هم قوز بالا قوز شده
مدام قرنطینه
کلافگی بچه هام
دوری از خانواده
همه اینها خسته و بی حوصله ام کرده

خوب چه کنم؟
فکر فکر فکر…..
افکار منفی و از هر جا بیرون میکنم باز در نزده میاد تو ذهنم

چ کنم؟
بهترین کار
نوشتن همه افکار روی کاغذ هست
معجزه میکنه انگار به فکرت میگی همینجا رو کاغذ بشین تا من برگردم
اونم آرام میشینه تا بیای سر وقتش و بهش رسیدگی کنی

شما وقتی افکار منفی میاد تو ذهنت چ میکنی؟

دیدگاهتان را بنویسید