کمی درباره بانو انگزبانی

طیبه انگزبانی در 10فروردین 69 در کرمانشاه دیده به جهان گشود
در دو سالگی به مشهد مهاجرت کرد در مدارس دولتی مشهد درس خواند/ مربی گری امادگی جسمانی . ووشو و کونگ فو و داوری ان ها را نیز کسب کرد/او یک فایتر یا مبارز توانمندی بود/کارشناسی علوم اجتماعی را از دانشگاه نیشابور گرفت/ معلم دبستان شد /ارشد علوم حدیث را به صورت مجازی با وجود یک نوزاد با معدل نزدیک 19 را نیز کسب کرد/ ازمون دکتری مدرسی معارف را قبول شدم .
وی دومین فرزند خود را باردار بود و به دلیل دوری و مشکلات دیگر از ادامه تحصیلات دانشگاهی معذور ماند

اما ننشست

شروع کرد به نوشتن به صورت جدی تر و مطالعه بیشتر و زبان دوم را اینترنتی اموخت/چند کتاب دلنوشته و داستان کوتاه به چاپ رساند

با امدن کرونا دری جدید به روی خود باز کرد… . او تجارت کوچک برا خود باز کرد و مشغول به معرفی تابلو فرش های دستبافت و فروش مجازی انها شد

البته که همه اینها کلی مشکلاتی به همراه خود داشته است اما اینها را نوشتم که بدانید خانمها میتوانند بانو باشند با کلی محدودیت های دیگر و میتوانند ارزوهای خود را یک به یک تیک بزنند

(به امید خدا روزی از مشکلات و نحوه حل انها خواهم گفت)

بانو انگزبانی