ثروتمند بودن یا خوشبخت بودن؟

‍ ❓ثروتمند بودن یا خوشبخت بودن؟! 📝 اغلب از مردم میشنوم که «من ترجیح می دهم خوشبخت باشم تا ثروتمند.» این اظهارنظر همیشه برای من خیلی عجیب بوده است، چون من هر دو وضعیت، یعنی ثروت و فقر را تجربه کرده ام و در هر دوی این وضعیت های مالی، احساس خوشبختی یا بدبختی داشته ام. تعجب می کنم چرا مردم فکر می کنند باید بین خوشبختی و ثروت یکی را انتخاب کنند!!! 📝 وقتی روی این موضوع تعمق می

بیشتر بخوانید

فوتر سایت