بگذار واژه ها داستان بنویسن

سلام قشنگت قبلا درباره چند بار خوانی داستان و کتاب و… مفصل باهم صحبت کردیم گمان می‌کنم درباره وازه برداری هم حرف زده باشیم به صورت اجمالی یک توضیح کوتاه میدم کتاب بخون و واژگانی ک دوست داری یا برات ناآشنا هستن یا سخت هستند و گوشیه ای یادداشت کن خوب نوشتم حالا چند تا […]