مشکل کجاست

سلام به دوستان عزیزم. همه ما هرروزه کلی ایده کلی کار داریم /ام اخر شب که میشه میبینیم که 70 درصد اونها رو انجام ندادیم یا نیمه رها کردیم اینجاست که باید بشینیم و خووووب با خودمون کلنجار بریم مشکل من کجاست چرا نتونستم موفق بشم مثالی میزنم از خودم: من همیشه دوست داشتم اثری […]