چکیده کتاب مردی بنام اُوِه

اوه پیرمرد 59 ساله ای ترسناک ، سختگیر و در عین حال بی نهایت صادق است که در محله ای ساکت در خانه ای مرتب به تنهایی زندگی می کند. او در راه آهن سوئد مشغول به کار است، فردی دست به آچار است و یکی از طرفداران اصلی خودرو های ساب است و دشمنی […]